logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Křimov dům čp. 63 kostel sv. Anny

Křimov - fara

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2021

Historie: Tato pozdně barokní budova fary byla vystavěna někdy v době kolem roku 1770 podle plánů pro mě neznámého autora. Fara byla vystavěna jako patrová zděná stavba, která je krytá valbovou střechou. Dodnes se z původní barokní výzdoby zachoval pouze vstupní portál. Zbytek dekorací byl v rámci následných úprav odstraněn. V průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století postupně tato budova sešla, a tak byla v době mé návštěvy v sešlém stavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/fara-13291728

Dojmy: Krásná barokní stavba, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

fara v Křimově
fara v Křimově
fara v Křimově
×