logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Bílence socha sv. Jana Nepomuckého zámek Bílence

Bílence - synagoga

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Bílence měly nepřetržité židovské osídlení od počátku šestnáctého století až do roku 1938. Největšího rozmachu dosáhlo na počátku devatenáctého století, kdy zde žilo na osmdesát židovských rodin. Ve východní části obce existovalo židovské ghetto, které se nacházelo podél ulice vedoucí z návsi na východ. V polovině devatenáctého století čítalo na 23 domů, z nichž do dnes se dochovala zhruba polovina. V téže lokalitě byla v první polovině devatenáctého století postavena synagoga. Postavena byla v letech 1826 či 1837 a k původnímu účelu sloužila až do dvacátých let 20. století, kdy ji získala obec pod podmínkou, že bude pečovat o bílenecký židovský hřbitov. Tuto povinnost poté plnila až do roku 1938. Obec synagogu v roce 1923 přestavila na školku a domov pro nemajetné. Následně byla upravena jako obytný dům s obchodem v přízemí, kterým v něm byl do počátku 21. století. V severní části obce se pak nachází židovský hřbitov z roku 1846, který byl během druhé světové války rozebrán a rozorán. Na počátku 21. století se několik náhrobních kamenů nachází povalených na nedaleké louce.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Synagoga_v_B%C3%ADlenc%C3%ADch

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlence

Dojmy: Dnes jednoduchá patrová stavba, která bývala synagogou.

Mapa

Fotografie

synagoga v Bílencích
×