logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Bílence synagoga

Bílence - zámek Bílence

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: První písemná zmínka o zdejší vsi pochází z roku 1355, kdy ji držel Jindřich z Bílenců, který si zde nechal pravděpodobně již vystavět na tomto místě tvrz. Tato tvrz však je poprvé zmiňována v roce 1510, kdy ji držel Jan z Cítova. V letech 1541 – 1556 držela tuto tvrz Kateřina Anna z Chrámců a po ní následoval rod Močidlanských z Močidlan. V roce 1572 získal tuto tvrz Adam ze Štampachu a v roce 1573 ji získal Havel Hrobčický z Hrobčic. Někdy v této době či na počátku 17. století zdejší tvrz zpustla. V roce 1618 prodal zdejší tvrz jeho syn Ladislav a to Asmanovi staršímu Štampachovi ze Štampachu. Za účast na stavovském povstání mu byla ale tvrz zkonfiskována. V roce 1623 zakoupil zdejší tvrz od Královské komory František Clara de Riva, po kterém tvrz drželi Michnové z Vacínova a následně Kolovratové z Krakovské větve. Někdy v průběhu 17. století byl v těchto místech vystavěn panský zemědělský dvůr. Právě v roce 1738 zakoupil zdejší panství Jindřich Auersperk, který zdejší panství připojil k panství Červený hrádek. Právě rod Auersperků nechal na místě původní tvrze vystavět tento barokní zámeček někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Zámek však nikdy nesloužil jako panské sídlo, ale sloužil jako sídlo správce dvora. Barokní zámek s klasicistními prvky zaujal severní nároží hospodářského dvora, při jehož výstavbě byl zavezen příkop starší tvrze. Je to obdélná přízemní stavba se sedlovou střechou. Z nádvorního průčelí mírně vystupuje rizalit zdobený štítem s balustrádou s plastikami váz a římských císařů. Balustrádu podpírají čtyři pilastry. Ve středu rizalitu se nachází hlavní vstup do zámku a po jeho stranách jsou oválná okna. Vstupní hala zámku je oválná. Park za budovou zanikl. Z hospodářského dvora se dochovala mimo jiné brána s pozdně gotickou brankou. K obrovskému úpadku, kdy zaniklo mnoho částí zdejšího historického dvora došlo v průběhu 2. poloviny 20. století, kdy zde sídlilo místní JZD a zdejší dvůr se zámkem postupně chátrali.

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - Dr. Rudolf Anděl

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlence_(z%C3%A1mek)

Zdroj fotografie s husami: https://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADlence_(z%C3%A1mek)

Dojmy: Krásný zámek, kde jsem si musel půjčit pro nedostupnost fotografii s husami.

Mapa

Fotografie

zámek Bílence v Bílencích
zámek Bílence v Bílencích
zámek Bílence v Bílencích
×