logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Bílence smírčí kříž 1621 synagoga

Bílence - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato krásná barokní socha byla vytvořena pro mě neznámým autorem v roce 1740 a byla krytá polychromií. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestala být udržována a postupně chátrala. Již na počátku 21. století díky tomu byla v dezolátním a olámaném stavu. Nakonec se však někdy v průběhu 1. dvacetiletí 21. století dočkala své rekonstrukce do své současné podoby.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-12920304

Dojmy: Krásná socha, o které jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

socha sv. Jana Nepomuckého v Bílencích
socha sv. Jana Nepomuckého v Bílencích
×