logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Březno kostel sv. Petra a Pavla pomník obětem 1. světové války

Březno - pomník Napoleonských válek

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tento pomník, ať to tak možná na první pohled nevypadá, tak neměl tuto podobu. Pomník byl vytvořen v roce 1830 pro mě neznámým autorem a umístěn do obce Denětice. V té době měl podobu tohoto zdobeného pozdně barokního podstavce, do kterého byl umístěn litinový kříž. Kříž byl pak připomínkou napoleonských válek. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být pomník udržován a postupně chátral. Dokonce byl ničen a vrcholový kříž byl uražen a ukraden. Nakonec v rámci výstavby nadjezdu nad železnici v průběhu 2. poloviny 20. století či na počátku 21. století byl tento pozůstatek pamětního kříže přesunut na své současné místo do obce Březno a byla na něj umístěna soška Panny Marie. Kříž je prostý všech textů, takže ani není jisté, že se opravdu jedná o pomník Napoleonských válek.

Zdroj: https://www.vets.cz/vpm/28598-pomnik-napoleonske-valky/#28598-pomnik-napoleonske-valky

Dojmy: Krásný pomník, který byl dříve litinovým křížem v obci Denětice.

Mapa

Fotografie

pomník Napoleonských válek v Březně
pomník Napoleonských válek v Březně
pomník Napoleonských válek v Březně
×