logo prehis.cz Cestování okres Cheb Sekerské Chalupy Skalka u Hazlova

Sítiny

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Sítiny, známé také jako Survody, Raušenbach či německy Rauschenbach, je malebná vesnička, která se rozkládá asi 1,5 km jihozápadně od Mnichova. Její historie je stejně fascinující jako její geografická poloha.

První písemná zmínka o Sítinách pochází z roku 1214, kdy byla vesnice pravděpodobně osídlena díky bohatým nalezištím cínové rudy, které sem přilákaly německé kolonizátory. Tato informace je však považována za nevěrohodnou, protože pochází z falza z 15. století.

Mnohem pravděpodobnější je, že vesnice byla poprvé písemně zmíněna v roce 1347, kdy klášter Teplá prodal cínový důl třem bratrům Tullingerovým. Od poloviny 14. století až do roku 1455 byla vesnice v soukromém vlastnictví, poté se vrátila do majetku kláštera Teplá.

V letech 1530–1547 byla vesnice zastavena Bečovu, a poté až do zániku patrimoniální správy v polovině 19. století patřila k Teplé. Po zrušení patrimoniální správy se Sítiny staly samostatnou obcí.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se vesnice vylidnila. Přesto došlo k částečnému dosídlení, což vedlo k tomu, že se v roce 1961 stala součástí obce Mnichov, kam spadá dodnes.

V průběhu druhé poloviny 20. století zanikla jihozápadní a severozápadní strana návsi a mnoho staveb, včetně hrázděných domů. Naopak severovýchodní a jihovýchodní strana návsi si zachovala svůj původní vzhled.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 54 obyvatel. Sítiny tak představují malebný kousek historie, který si zachoval svůj jedinečný charakter navzdory významným změnám, kterými prošel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADtiny_(Mnichov)

Dojmy: Menší vesnička, ve které je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Sítinách
dům čp. 3 v Sítinách
dům čp. 29 v Sítinách
dům čp. 43 v Sítinách
kostel Panny Marie Pomocné v Sítinách
krucifix v Sítinách
krucifix v Sítinách
pomník obětem 1. světové války v Sítinách
pomník osadníků v Sítinách
smírčí kříž 1792 v Sítinách
socha sv. Jana Nepomuckého v Sítinách
sousoší korunování Panny Marie