logo prehis.cz Cestování okres Cheb Sítiny dům čp. 3 dům čp. 43

Sítiny - dům čp. 29

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Tento vesnický lidový dům byl vystavěn nejpozději v průběhu 1. poloviny 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být samozřejmě i starší. Dům byl vystavěn jako zemědělská usedlost, kde se dodnes zachovala vjezdová brána a obytné stavení. Obytné stavení je pak vystavěno jako patrová stavba, kde přízemí je pravděpodobně zděné z lomového kamene, ale to jen typuji jelikož bylo kryté bedněním. Na přízemí pak navazuje hrázděné patro, které je pak kryté sedlovou střechou.

Dojmy: Bohužel jsem o tomto domě nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

dům čp. 29 v Sítinách
dům čp. 29 v Sítinách
dům čp. 29 v Sítinách
×