logo prehis.cz Cestování okres Cheb Sítiny Skalka u Chebu

Skalka u Hazlova

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: SSkalka, známá také jako Rommersreuth v němčině, je malebná vesnice, která se nachází zhruba 2 km severně od Hazlova. Její historie sahá až do roku 1224, kdy byla poprvé písemně zmíněna.

Jedním z nejzajímavějších aspektů Skalky je její spojení s J. W. Goethem. Když se tento slavný německý básník zastavil v okolí, spojoval německé jméno obce s římským osídlením. Tato teorie však byla chybná, protože římská kolonizace v této oblasti nikdy nebyla doložena. Přesto se Goethe svěřil se svou teorií místnímu faráři, který tuto myšlenku začal prezentovat v tehdejším vědeckém světě, čímž oblast zpopularizoval.

Skalka byla součástí obce Hazlov až do roku 1868, kdy se stala samostatnou obcí. V roce 1850 zde žilo celkem 358 obyvatel. Před druhou světovou válkou dosáhl počet obyvatel téměř 300. Po odsunu německého obyvatelstva však oblast nebyla plně dosídlena a počet obyvatel značně poklesl. V roce 161 zde žilo pouze 80 obyvatel. Počet obyvatel následně velmi klesal, až dosáhl v roce 1970 pouhých 28 obyvatel. Od tohoto roku patří Skalka opět pod obec Hazlov. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 128 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Hazlov)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 29 ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
pomník obětem 1. světové války ve Skalce u Hazlova
PP Goethova Skalka ve Skalce u Hazlova
sloup Nejsvětější Trojice ve Skalce u Hazlova