logo prehis.cz Cestování okres Cheb Sítiny Skalka u Chebu

Skalka u Hazlova

Informace

Navštíveno: 1. 11. 2015

Historie: Skalka (německy Rommersreuth) je vesnice nacházející se asi 2 km severně od Hazlova. První písemná zmínka o Skalce pochází z roku 1224. Zajímavostí je, že když se J. W. Goethe v okolí zastavoval, spojoval německé jméno obce (Rommersreuth) s římským osídlením. Jedná se však o chybný Goethův výklad, protože římská kolonizace zde nebyla nikdy doložena. Goethe se však se svou teorií svěřil místnímu faráři, který poté tuto myšlenku začal prezentovat v tehdejším vědeckém světě, a oblast tak zpopularizoval. Do roku 1868 patřila vesnice pod obec Hazlov. Poté se stala samostatnou obcí. V této době, přesněji řečeno v roce 1850 zde žilo celkem 358 obyvatel. Před 2. světovou válkou žilo ve Skalce skoro 300 obyvatel. Po odsunu německého obyvatelstva nebyla oblast plně dosídlena, a počet obyvatel značně poklesl, přesněji řečeno v roce 161 zde žilo 80 obyvatel. Počet obyvatel následně velmi klesal, až to skončilo v roce 1970 na počtu 28 obyvatel, a tak od roku 1970 patří Skalka opět pod obec Hazlov. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 128 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Skalka_(Hazlov)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 29 ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
krucifix ve Skalce u Hazlova
pomník obětem 1. světové války ve Skalce u Hazlova
PP Goethova Skalka ve Skalce u Hazlova
sloup Nejsvětější Trojice ve Skalce u Hazlova