logo prehis.cz Cestování okres Cheb Sítiny krucifix pomník osadníků

Sítiny - pomník obětem 1. světové války

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: V malebné vesnici Sítiny se tyčí pomník, který je tichým svědkem historie. Jeho příběh sahá až do doby první světové války, kdy byl postaven jako vzpomínka na muže, kteří v ní padli. Jeho tvůrcem byl profesor Pick z Vídně, který vytvořil návrh, a kameník Albert Zucker ze Sítin, který se postaral o jeho realizaci.

Dne 15. srpna 1926 byl pomník slavnostně odhalen a stal se tak pevnou součástí vesnice. Avšak po odsunu německého obyvatelstva začal pomník postupně chátrat, pravděpodobně kvůli nedostatečné údržbě.

Přesto se tento pomník dočkal svého znovuzrození. Pravděpodobně v 90. letech 20. století nebo v prvním dvacetiletí 21. století byl pomník obnoven a opět se stal hrdým symbolem vesnice Sítiny a její bohaté historie. Tento pomník tak nadále připomíná oběti první světové války a je svědkem proměn, kterými vesnice prošla.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/pomnik-obetem-i-svetove-valky-11216458

Dojmy: Zajímavý a svým pojetím poněkud netypický pomník.

Mapa

Fotografie

pomník obětem 1. světové války v Sítinách
pomník obětem 1. světové války v Sítinách
pomník obětem 1. světové války v Sítinách
×