logo prehis.cz Cestování okres Cheb Pelhřimov Podhrad

Plesná

Informace

Městský erb:

Znak_Plesná

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Plesná, známá také jako Fleißen v němčině, je malebné město nacházející se přibližně 16 km severně od Chebu. Historie tohoto místa sahá až do roku 490, kdy se zde usídlili první Slované, jak uvádí stará německá kronika.

První písemná zmínka o Plesné pochází z roku 1185, kdy byla vesnice součástí majetku Waldsasského kláštera. Tento klášter získal vesnici jako dar od papeže Lucia III. v roce 1150 a držel ji až do roku 1348. Ale klášter nebyl jediným vlastníkem vesnice. Byl zde také fojt jménem Erchenbrecht, který vlastnil část vesnice. Jeho rod však vymřel bez potomků někdy během 13. století.

V roce 1348 se vesnice stala majetkem rytíře Rüdigera ze Sparnecku, který v roce 1349 nabídl králi Karlu IV. vesnici jako léno. Od té doby se Plesná stala součástí majetku české koruny.

Během husitských válek v letech 1419 až 1437 byla Plesná několikrát napadena Husity a v roce 1429 bylo dokonce celé město vypáleno. V té době vlastnil Plesnou rod Šliků, který město v roce 1545 prodal rodu Vyršperkům. Ti připojili Plesnou ke svému panství Vildštejn a Starý Rybník, kam spadala až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

V této době se Plesná stala samostatnou obcí a dne 12. září 1900 jí císař František Josef I. udělil status městyse. Dne 26. listopadu 1902 byl tomuto městyse udělen městský znak.

Během druhé světové války se Plesná vyhnuly všechny škody až do dne 30. dubna 1945, kdy americká armáda zaútočila na zdejší posádku SS. Boj, který město silně poškodil a při kterém bylo vystřeleno asi 3 000 granátů, trval dva dny.

Po konci druhé světové války začala postupná konfiskace průmyslových a textilních továren v Plesné. S tím přišel odsun německého obyvatelstva, což vedlo k vylidnění města. Novými obyvateli se stali především Slováci a Rumuni z vnitrozemí. Podle sčítání lidu z roku 2020 zde žije celkem 1940 obyvatel. Plesná je tedy městem s bohatou historií a různorodou populací.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Plesn%C3%A1_(okres_Cheb)

Zdroj: https://www.mestoplesna.cz/mesto/historie-mesta-/#pocatek

Dojmy: Poměrně větší město, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 85 v Plesné
dům čp. 299 v Plesné
evangelický hřbitov v Plesné
evangelický kostel v Plesné
hrad Neuhaus v Plesné
kaple v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
koželužna Johann Adam Geipel v Plesné
pomník starého evangelického kostela v Plesné
smírčí kříž 0030 v Plesné
smírčí kříž 0031 v Plesné
smírčí kříž 0032 v Plesné
továrna Johann Lehrmann a synové v Plesné