logo prehis.cz Cestování okres Cheb Plesná smírčí kříž 0032

Plesná - továrna Johann Lehrmann a synové

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Johann Christian Lehrmann, rodák z Vogtlandského Schönbergu, se narodil v roce 1794 a stal se prvním členem rodu Lehrmannů, který přišel do Plesné. V první čtvrtině 19. století si vzal místní rodačku Christianu Rosinu Kolbovou a usadili se v domě čp. 40.

Johann založil malou dílnu na výrobu punčoch v roce 1816, která se během druhé čtvrtiny 19. století proměnila na továrnu na výrobu punčoch a stávkového zboží. V roce 1851 byl Johann spolu se svým synem Christianem Georgem uveden jako majitel této továrny.

Rod Lehrmannů začal pomalu množit svůj majetek, když nejdříve skoupil některé domy v Plesné. Po Johannově smrti v roce 1872 přešla firma plně na Christiana Georga, který firmu modernizoval a začal nakupovat majetek v nedaleké Lomničce a ve městě Plesné.

V roce 1905 byla malá továrna rozšířena o novou budovu a další rozšíření se továrna dočkala v letech 1912 a 1914. Christian pak v roce 1907 založil se svými syny Bernhardem a Johannem veřejnou obchodní společnost Johann Lehrmann a synové.

Před první světovou válkou tato firma zaměstnávala přibližně 200 zaměstnanců. Během války však byla výroba postupně zastavena pro nedostatek materiálů a obnovena až v meziválečném období. V tomto období se firma opět rozrůstala a ve 30. letech 20. století zde pracovalo 800 lidí.

V roce 1929 byla vystavěna největší budova celého areálu, která se nachází na místním náměstíčku. Areál továrny byl poté ještě několikrát upravován a přestavován. Firma byla v této době již věhlasná, jelikož dodávala zboží nejen po Evropě, ale také do Afriky, Indie a Kanady.

V roce 1932 zakoupili Dr. Adolf Lehrmann, Bernhard Lehrmann, Friedrich Lehrmann a Johann Lehrmann junior zbytkový velkostatek Lomnička, který byl původně součástí Hartenbergského panství. V roce 1936 pak firma získala velkostatek Kaceřov.

Po konci druhé světové války, přesněji dne 9. února 1948, byla firma Johann Lehrmann a synové vymazána z obchodního rejstříku a znárodněna. Firma byla v roce 1959 připojena pod státní podnik Tosta Aš a vznikl tak závod 03 tosta Plesná, který byl v 90. letech 20. století změněn na Teko Plesná.

Činnost firmy byla následně ukončena a celý areál začal chátrat. V době mé návštěvy byl v dezolátním stavu a v roce 2020 zde začala demolice části areálu pro vznik muzea Plesná.

Zdroj: https://www.mestoplesna.cz/mesto/historie-mesta-/#pocatek

Zdroj: https://www.inventare.cz/pdf/soap-pn/soap-pn_ap0653_10779_lehrmann-a-synove-plesna.pdf

Dojmy: Velmi zajímavý areál továrna, který má velmi bohatou historii.

Mapa

Fotografie

továrna Johann Lehrmann a synové v Plesné
továrna Johann Lehrmann a synové v Plesné
továrna Johann Lehrmann a synové v Plesné
továrna Johann Lehrmann a synové v Plesné
×