logo prehis.cz Cestování okres Cheb Plesná kaple koželužna Johann Adam Geipel

Plesná - kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie

Informace

Navštíveno: 7. 10. 2019

Historie: Historie kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné je fascinující. První zmínky o kostele pocházejí z roku 1400, kdy byl kostel, pravděpodobně postavený v gotickém slohu, zasvěcen sv. Jiří. Bohužel, v roce 1429 byl kostel spolu s městem vypálen husitskými vojsky a od té doby město Plesná nemělo vlastní kostel.

Změna nastala až na konci 18. století, kdy se zdejší katolíci stali součástí farnosti ve Skalné a následně v Křižovatce. Tato situace vedla k tomu, že obyvatelé Plesné začali cítit potřebu postavit si vlastní kostel. Peníze na nový kostel se podařilo nashromáždit až v roce 1893 a v témže roce započala výstavba kostela.

Kostel byl postaven v historizujícím slohu podle plánů stavitele Jägera z Kynšperku a dokončen byl v roce 1895. Slavnostní vysvěcení kostela proběhlo 21. června 1895 a vysvěcení provedl probošt Lorenz Hafenrichter. Od té doby si kostel zachoval svou původní podobu a je důležitou součástí města Plesná.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-neposkvrneneho-poceti-panny-marie-11219922

Dojmy: Zajímavý kostel, který je ukryt mezi paneláky.

Mapa

Fotografie

kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Plesné
×