logo prehis.cz Cestování okres Cheb Palič Pěkovice

Pastviny

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Pastviny, známé také jako Friedersreuth do roku 1947, jsou malebnou vesnicí, která se nachází asi 4 km jihozápadně od obce Hranice. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1413, kdy byla poprvé zmíněna ve smlouvě mezi Konrádem Neubergem a Jindřichem Zedtwitzem. Pastviny, původně zemědělská osada, se postupně rozvíjely a v 18. století zde bylo několik mlýnů.

Nicméně, v 18. století byla vesnice okupována pruským vojskem, což způsobilo obrovské škody. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Pastviny staly součástí obce Studánka. V roce 1893 zde byla postavena škola, která fungovala až do roku 1962, kdy byla zbourána a na jejím místě byla postavena kasárna pohraniční stráže.

Po odsunu německého obyvatelstva v roce 1945 zde zůstalo jen málo obyvatel a vinou špatné dosidlovací politiky nebyl nikdo, kdo by se staral o místní domy a usedlosti. Při značení hraničního pásma bylo strženo přes 140 budov. V roce 1976 se Pastviny staly součástí obce Hranice.

V 90. letech 20. století byla opuštěná kasárna odkoupena soukromým majitelem a dnes zde sídlí soukromá firma. V areálu se nachází pomníček padlému vojákovi. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 68 obyvatel. Pastviny jsou skvělým příkladem toho, jak se historie a současnost mohou prolínat a tvořit jedinečný příběh.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pastviny_(Hranice)

Zdroj: http://www.soupispamatek.com/okres_as/pastviny/pastviny_historie.htm

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Hranic, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
pomník obětem 1. světové války v Pastvinách