logo prehis.cz Cestování okres Cheb Ovesné Kladruby Pastviny

Palič

Informace

Navštíveno: 9. 3. 2020

Historie: Představte si malou vesnici Palič, známou v německém jazyce jako Palitz, která se nachází asi 4 km na jihovýchod od Lipové. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1292, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Její historie je úzce spjata se zámkem Palič, který je jedním z jejích nejvýznamnějších památníků.

V polovině 19. století došlo k zrušení patrimoniální správy a Palič se stala samostatnou obcí. Tuto svou samostatnost si udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Lipová, kam spadá dodnes.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 99 obyvatel, což tuto vesnici činí malým, ale důležitým společenstvím. Přestože je Palič malá, její historie a kultura jsou bohaté a rozmanité.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pali%C4%8D

Dojmy: Maličká vesnička, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 41 v Paliči
dům eč. 3 v Paliči
kaplička v Paliči
kaplička v Paliči
kostel sv. Anny  v Paliči
pomník Jaroslava Kysilky v Paliči
pomník obětem 1. světové války  v Paliči
zámek Palič v Paliči