logo prehis.cz Cestování okres Cheb Ostroh Palič

Ovesné Kladruby

Informace

Městský erb:

CoA_Ovesne_Kladruby

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Obec Ovesné Kladruby se nachází jihovýchodně od města Mariánské lázně. Dříve se nazývaly také Habrové Kladruby (německy Habakladrau nebo Haba Kladrau, latinsky Anavetika Cladruna). Kdy přesně byla tato vesnice založena je neznámo, ale je odhadováno že existovala již ve 12. století, kdy patřila k panství vladyky Sezimy, po němž zdědil toto panství Hroznata. Tato vesnice musela být v této době důležitá, jelikož již v roce 1242 je uváděna jako farní centrum. První přímá písemná zmínka o této vsi pak pochází z roku 1363, kdy byla majetkem klášteru v Teplé. Když se zdejším krajem začalo v 16. století šířit luteránství, tak tato vesnice si zachovala svou katolickou víru, díky tomuto jim udělil klášter v Teplé několik privilegií. Takto získala tato vesnice právo vařit pivo a právo nižšího soudnictví. V roce 1680 se tato vesnice ale připojila k selskému povstání a agitovali proti císaři a klášteru. Díky tomuto kroku tato vesnice ztratila všechna svá privilegia, ta jim pak odebral opat Friedrich Uhl. V roce 1611 zasáhl tuto ves obrovský požár, který spálil celou ves. V roce 1633 zasáhl tuto vesnici mor, kdy vymřela třetina vsi. Během třicetileté války byla tato vesnice plundrována a následně během sedmileté války mezi lety 1753 – 1759 zde pruská vojska kvartýrovala a rekvírovala vysoké válečné kontribuce. V roce 1800 byly v této vsi založeny klášterní lázně a tato vesnice se začala opět rychle rozrůstat. Díky růstu Mariánských lázní se tato vesnice ale svým růstem v podstatě zastavila. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do současnosti. V letech 1912 – 1913 byla v této vesnici zřízena četnická stanice a v roce 1930 se stala tato vesnice součástí elektrické sítě. Bohužel tuto vesnici silně poznamenala 2. světová válka a to tak ještě před touto válkou zde žilo 500 obyvatel, ale po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a díky tomu po dosídlení nových obyvatel klesl počet na 202. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 124 obyvatel.

Zdroj: https://www.ovesnekladruby.cz/obec

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovesn%C3%A9_Kladruby

Dojmy: Menší obec, ve které se nachází mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Ovesných Kladrubech
Denkův kříž v Ovesných Kladrubech
dům čp. 4 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 7 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 8 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 18 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 102 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 114 v Ovesných Kladrubech
dům eč. 11 v Ovesných Kladrubech
fara v Ovesných Kladrubech
kostel sv. Vavřince v Ovesných Kladrubech
krucifix v Ovesných Kladrubech
lípa v Ovesných Kladrubech
pomník arcivévody Reinera v Ovesných Kladrubech
PP Podhorní slatě v Ovesných Kladrubech
PP Podhorní vrch v Ovesných Kladrubech
smírčí kříž 0057 v Ovesných Kladrubech
smírčí kříž 0777 v Ovesných Kladrubech
zaniklá ves Vysočany u Ovesných Kladrub