logo prehis.cz Cestování okres Cheb Ostroh Palič

Ovesné Kladruby

Informace

Městský erb:

CoA_Ovesne_Kladruby

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Ovesné Kladruby, malebná vesnice jihovýchodně od Mariánských Lázní, je obklopena tajemstvím svého původu. Její historie sahá až do 12. století, kdy byla součástí panství vladyky Sezimy. Po něm zdědil panství Hroznata. Vesnice, která se kdysi nazývala Habrové Kladruby, byla v té době tak důležitá, že již v roce 1242 byla uváděna jako farní centrum.

První písemná zmínka o Ovesných Kladrubech pochází z roku 1363, kdy byla majetkem kláštera v Teplé. I přes šíření luteránství v 16. století si vesnice zachovala svou katolickou víru a byla za to odměněna klášterem v Teplé několika privilegii, včetně práva vařit pivo a nižšího soudnictví.

Nicméně, v roce 1680 se vesnice připojila k selskému povstání a protestovala proti císaři a klášteru. Tento krok vedl k ztrátě všech jejích privilegií, které jí odebral opat Friedrich Uhl. Vesnice byla také postižena řadou katastrof, včetně obrovského požáru v roce 1611, moru v roce 1633, který zdecimoval třetinu obyvatel, a plundrování během třicetileté války.

V roce 1800 byly v Ovesných Kladrubech založeny klášterní lázně a vesnice se začala rychle rozrůstat. Avšak s rostoucí popularitou Mariánských Lázní se růst vesnice prakticky zastavil. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se stala samostatnou obcí.

V letech 1912 – 1913 byla v Ovesných Kladrubech zřízena četnická stanice a v roce 1930 se vesnice stala součástí elektrické sítě. Bohužel, druhá světová válka silně poznamenala vesnici. Před válkou zde žilo 500 obyvatel, ale po odsunu německého obyvatelstva a dosídlení nových obyvatel klesl počet obyvatel na 202. Dle sčítání z roku 2020 zde žije celkem 124 obyvatel. Ovesné Kladruby tak zůstávají svědkem bohaté a bouřlivé historie, která se odráží v jejich dnešní podobě.

Zdroj: https://www.ovesnekladruby.cz/obec

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovesn%C3%A9_Kladruby

Dojmy: Menší obec, ve které se nachází mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Ovesných Kladrubech
Denkův kříž v Ovesných Kladrubech
dům čp. 4 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 7 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 8 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 18 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 102 v Ovesných Kladrubech
dům čp. 114 v Ovesných Kladrubech
dům eč. 11 v Ovesných Kladrubech
fara v Ovesných Kladrubech
kostel sv. Vavřince v Ovesných Kladrubech
krucifix v Ovesných Kladrubech
lípa v Ovesných Kladrubech
pomník arcivévody Reinera v Ovesných Kladrubech
PP Podhorní slatě v Ovesných Kladrubech
PP Podhorní vrch v Ovesných Kladrubech
smírčí kříž 0057 v Ovesných Kladrubech
smírčí kříž 0777 v Ovesných Kladrubech
zaniklá ves Vysočany u Ovesných Kladrub