logo prehis.cz Cestování okres Cheb Palič pomník obětem 1. světové války

Palič - zámek Palič

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Představte si vesnici Palič, jejíž historie sahá až do roku 1292, kdy lantkrabě Gebhard z Leuchtenberku propůjčil zdejší léno Chebským johanitům. V následujících letech se zde rozkládala tvrz, která je poprvé zmiňována v roce 1379. Tvrz byla v roce 1391 prodána Chebským měšťanům Frankengrünerům a Meinlům a již v roce 1395 se jako majitel zdejšího léna uvádí Valdsaský klášter.

V roce 1469 však přišla tragédie. Vesnice s tvrzí byla vypálena křižáky pod vedením Bedřicha ze Šumburka. Přesto se vesnice postupně vzpamatovala a tvrz měnila majitele. V roce 1624 ji prodali Lochnerové z Paliče Kryštofu ze Štensdorfu. V roce 1633 byl majetek, který vlastnil Gerhard Schwoll, bojující ve Švédských službách, zkonfiskován a statek byl prodán Danielu Kammererovi z Mohuče.

Za vlády Kammererů zanikla zdejší tvrz a z obraného valu se stala hráz rybníka, který se nachází za tímto zámkem. Samotný zámek byl postaven v barokním slohu někdy ve 2. polovině 18. století. Rod Kamererů následně rozprodal tento statek mezi statkáře spolu se zámkem.

V roce 1945 byl tento zámek s přilehlým panským dvorem zkonfiskován a stal se majetkem státního statku. Postupně začal chátrat a v průběhu 2. poloviny 20. století zanikl nádherný hrázděný holubník, který je zachycen na dobové fotografii. Přesto si zámek zachoval svůj původní barokní vzhled až do současnosti. Představte si tuto historickou krajinu, která je svědkem mnoha změn a událostí v průběhu staletí.

Zdroj: Hrady, zámky, a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. Miloslav Bělohlávek

Zdroj fotografií: https://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/marianske-lazne/Stranky/Popis_36.aspx

Dojmy: Krásný zámeček, který jsem bohužel nenavštívil, protože jsem o něm nevěděl.

Mapa

Fotografie

zámek Palič v Paliči
zámek Palič v Paliči
×