logo prehis.cz Cestování okres Cheb Pastviny pomník obětem 1. světové války

Pastviny - NPP Bystřina - Lužní potok

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Národní přírodní památka Bystřina - Lužní potok, která se nachází u malebné vsi Pastviny, má fascinující historii. Původně byla tato oblast vyhlášena jako NPP Lužní potok 1. února 1990 a pokrývala plochu 114,15 ha. Tato lokalita byla vybrána pro svůj významný výskyt perlorodky říční, kriticky ohroženého druhu mlže. Kromě toho zde žije také rak říční a mihule potoční.

Co se týče flóry, tato Národní Přírodní Památka je domovem pro několik vzácných druhů rostlin. Mezi ně patří klikva bahenní, prsnatec májový, vachta trojlistá a zevar nejmenší.

Nicméně, 1. července 2020 došlo k významné změně. Původní NPP Lužní potok byla zrušena a na jejím místě vznikla nová NPR Bystřina – Lužní potok. Tato nová památka má nyní rozlohu 468,38 ha. Díky této změně je nyní chráněn nejen lužní potok s perlorodkou, ale také travinné a mokřadní ekosystémy, mokřadní vrbiny, lužní les a slatinné a přechodové rašeliniště. Tato rozšířená ochrana umožňuje zachování a ochranu širšího spektra přírodních habitatů a druhů.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idlokality=1167

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEn%C3%AD_potok_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Dojmy: Nádherná a rozsáhlá národní přírodní památka, do které jsem moc nezacházel, abych ji nepoškozoval.

Mapa

Fotografie

NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
NPP Bystřina - Lužní potok v Pastvinách
×