logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milhostov Mlýnek

Milíkov

Informace

Městský erb:

Milikov_znak

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Milíkov, známý také jako Miltigau v němčině, je malebná obec, která se rozkládá asi 13 km východně od Chebu. Historie Milíkova sahá až do 1. listopadu 1311, kdy byla vesnice poprvé zmíněna v listině Johanna z Waldsasenu. V té době byl Milíkov domovem mlýna, hostince a 17 usedlostí.

V roce 1360, lenní knihy rodu Leuchtenbergů zaznamenaly existenci 6 herberků, 16 usedlostí, jedné zděné usedlosti, panského sídla, dvora a mlýna v Milíkově. To je první písemná zmínka o zdejším panském sídle. V roce 1406 vlastnil ves a okolní vsi Tauft Hertenberg z Milíkova.

V roce 1542 přešla vesnice do majetku hraběte Hyreonyma Schlika, ale Hertenbergové z Milíkova zůstali uživateli vesnice, které později nahradil rod Globnerů. V 17. století jsou zde zmiňováni jako majitelé Georg Adam Junker a rytíř Julius Ferdinand z Blankenheimu.

V roce 1756 získali ves spolu se zámkem Jezuité, kteří sídlili v Chebu. Zámek vznikl přestavbou původního panského sídla. Tento řád byl ale v roce 1773 zrušen z nařízení císaře Josefa II. a následně jej v roce 1801 zakoupila rodina Meternichů-Winneburgů, která si vystavěla honosný zámek v nedalekých Lázních Kynžvart.

Bohužel, dne 24. dubna 1820 vypukl ve zdejší palírně požár, který zničil 41 domů, zámek, v té době stavěný kostel a zámeckou kapli, která se nacházela na místě rozestavěného kostela. Po tomto požáru již zámek ani panský dvůr nebyl obnoven, a tak započala průmyslová výstavba.

Po zrušení patrimoniální správy, která proběhla v polovině 19. století, se Milíkov stal samostatnou obcí a svou samostatnost si udržel až do roku 1976, kdy se stal součástí obce Dolní Žandov. V roce 1990 se Milíkov opět stal samostatnou obcí a svou samostatnost si udržel do současnosti.

Po konci 2. světové války došlo k odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí a podkarpatské rusy. Díky tomu došlo k rapidnímu poklesu počtu obyvatel a další pokles následoval v průběhu 2. poloviny 20. století. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 289 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADkov_(okres_Cheb)

Zdroj: https://www.milikov.cz/news/strucna-historie/

Dojmy: Malá obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 v Milíkově
dům eč. 3 v Milíkově
fara v Milíkově
hřbitov v Milíkově
kaplička v Milíkově
kostel sv. Šimona a Judy v Milíkově
pomník obětem 1. světové války v Milíkově
statek čp. 18 v Milíkově