logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milíkov pomník obětem 1. světové války

Milíkov - statek čp. 18

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2016

Historie: Tento statek byl vystavěn v typickém chebském lidovém hrázděném slohu někdy v průběhu 2. poloviny 18. století. Nejstarší zachovanou stavbou tohoto areálu je stodola, kde je na jednom z trámů datace 1781. Ze stejného období pak pochází i nádherná obytná stavba, která je z části roubená a z části zděná stavba krytá sedlovou střechou a bohatě hrázděnými štíty. První známý majitel v této usedlosti je pak dne 25. ledna 1852 zmíněn v pozemkové knize Franz Josef Gütter, který tento statek vlastnil do roku 1885. V tomto období pak získalo toto stavení svůj současný vzhled a podobu interiéru, který se zachoval do současnosti. Po konci 2. světové války sem byl přestěhován Jaroslav Hovorka, který tento dům na začátku 70. století prodal Josefu a Marii Benkovým, za který byl přistavěn právě v 70. letech 20. století výminek, který byl vystavěn citlivě k původnímu vzhledu areálu na místě původních zaniklých chlévů. V roce 2008 zakoupil tento statek Karlovarský kraj, který jej dal do správy Muzea Cheb. Toto muzeum zde pak v roce 2009 zpřístupnilo expozici života v 2. polovině 19. století. Následně bylo přistoupeno k celkovému restaurování, které bylo započnuto v roce 2015 a má být dokončeno v roce 2021

Zdroj: https://muzeumcheb.cz/historie-statku-c-p-18/

Dojmy: Nádherná vesnická usedlost, nacházející se na okraji obce u kostela.

Mapa

Fotografie

statek čp. 18 v Milíkově
statek čp. 18 v Milíkově
statek čp. 18 v Milíkově
statek čp. 18 v Milíkově
statek čp. 18 v Milíkově
×