logo prehis.cz Cestování okres Cheb Milíkov dům eč. 3 Hřbitov

Milíkov - fara

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V roce 1787 byla v této vesnici zřízena lokálie, což byl první krok k její církevní autonomii. Tato vesnice byla původně součástí farnosti ve Smrkovci. Další významný milník nastal v roce 1854, kdy zde byla zřízena samostatná fara. Tento krok ukončil její závislost na farnosti ve Smrkovci a umožnil vesnici spravovat své náboženské záležitosti samostatně.

Co se týče budovy fary, její vznik je datován do první poloviny 19. století. Je to patrová zděná stavba s decentně zdobenou fasádou a valbovou střechou. Tato informace je potvrzena mapou katastru z let 1824 – 1843, na které je budova fary již zaznamenána. Nicméně, budova může být samozřejmě i starší, než ukazují tyto záznamy. Tato historická budova tak dodnes stojí jako symbol církevní autonomie této vesnice.

Zdroj: https://www.portafontium.eu/contents/register/soap-pn/cirkev-rimskokatolicka/milikov?language=de

Dojmy: Bohužel jsem o této budově fary nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

fara v Milíkově
×