logo prehis.cz Cestování okres Cheb Cetnov Číhaná

Čižebná

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Čižebná, malá vesnice s bohatou historií a fascinující přítomností, je součástí obce Nový Kostel v okrese Cheb. Tato vesnice, která se nachází asi 1 km na východ od Nového Kostela, je známá svými historickými kořeny sahajícími až do roku 1390. Od té doby sdílela své osudy s Novým Kostelem.

V první polovině 20. století byla Čižebná centrem těžby a zpracování hnědého uhlí. Hlubinný důl Marie Pomocná, hluboký 92 metrů, těžil uhlí v letech 1917–1929. V roce 1927 dosáhla těžba svého vrcholu s celkovým výnosem 26 242 tun. V letech 1923–1929 byla v provozu koksárna, která v roce 1926 vyrobila 10 461 tun koksu, 2 088 tun dehtu a 174 tun lehkého oleje. V letech 1925–1929 byla v provozu také menší briketárna, která v roce 1928 dosáhla nejvyšší roční výroby briket ve výši 20 000 tun.

Čižebná se stala samostatnou obcí v roce 1880 a od roku 1961 je součástí obce Nový Kostel. Po konci 2. světové války a odsunu původního obyvatelstva se vesnice v podstatě vylidnila. Zatímco v roce 1930 zde žilo celkem 363 obyvatel, v roce 1950 zde žilo jen 133 obyvatel a tento počet se od té doby jen snižoval. V důsledku toho byla většina vsi v průběhu 2. poloviny 20. století zbořena.

Nicméně, Čižebná se nevzdala. V letech 2004–2005 byl na kopci nad vesnicí postaven větrný park s celkovým instalovaným výkonem 1 815 kW a čtyřmi větrnými turbínami. Dle sčítání z roku 2021 zde nyní žije celkem 33 obyvatel. Ačkoli je počet obyvatel malý, jejich odhodlání a odolnost dávají této malé vesnici velký význam.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%BEebn%C3%A1

Dojmy: Malebná vesnička, nacházející se východně od Nového Kostela, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 5 v Čižebné
zaniklá ves Svažec u Čižebné