logo prehis.cz Cestování okres Cheb Čižebná zaniklá ves Svažec

Čižebná - dům čp. 5

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebné vesničce Čižebná se nachází usedlost, která je skvělým příkladem podkrušnohorského lidového stylu. Tato usedlost byla postavena nejpozději v první polovině 19. století, což dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843. Nicméně, je možné, že je ještě starší.

Původně byla usedlost koncipována jako uzavřený zemědělský dvůr, skládající se z přízemní zděné stavby s sedlovou střechou a tří hospodářských budov. Tento dvůr byl centrem života a práce jeho obyvatel.

Avšak druhá polovina 20. století přinesla velké změny. Většina dvora byla bohužel zbořena a dnes se dochovala pouze obytná část. Přesto tato usedlost stále připomíná svou bohatou historii a odráží tradiční životní styl své doby.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/menukebugu

Dojmy: Nádherný dům, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 5 v Čižebné
×