logo prehis.cz Cestování okres Cheb Čižebná dům čp. 5

Čižebná - zaniklá ves Svažec

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Svažec, známý také jako Ehmet v němčině, je starobylé sídlo s bohatou historií. Jeho existence je zaznamenána již kolem roku 1180, kdy se zmiňuje osada Ebinode, i když historici se na tomto datu neshodují. V roce 1348 je vesnice písemně doložena pod názvem Ebmet.

Vesnice byla původně pod správou kláštera ve Waldsassenu, později patřila pod panství Wallhof a nakonec byla v držení rodu Mulzů z Waldau. Svažec byl známý svou produkcí hudebních nástrojů, nebo spíše jejich částí, které byly dodávány výrobcům v nedalekých Lub.

Od roku 1850 nesla vesnice název Ehmet a až po roce 1945 byla přejmenována na Svažec. Při výběru nového jména byly navrhovány také názvy Medná a Rovnička, ale nakonec byl vybrán název Svažec, což znamená "osada na svahu". Od roku 1850 se stal Svažec osadou obce Nový kostel.

V roce 1878 se Svažec opět oddělil a spojil se se Smrčí a Čižebnou, kde bylo i sídlo těchto tří obcí. Po vysídlení německých obyvatel byl pokus osadu znovu osídlit, ale již v roce 1952 došlo ke zboření kolem deseti usedlostí. Zatímco v roce 1930 zde žilo celkem 118 obyvatel, v roce 1961 je zde zmiňováno jen 9 obyvatel.

Vesnice byla úředně zrušena v roce 1973. Zůstala jen hájovna stojící mimo obec, zbytek vsi byl bez milosti zbořen. Svažec tak zůstal jako tichý svědek minulosti, připomínající bohatou historii tohoto místa.

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1446171

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/fulukenuto

Dojmy: Dříve malebná vesnice, která bohužel do dneška nepřežila.

Mapa

Fotografie

zaniklá ves Svažec u Čižebné
zaniklá ves Svažec u Čižebné
×