logo prehis.cz Cestování okres Cheb Čižebná Dlouhé Mosty

Číhaná

Informace

Navštíveno: 22. 6. 2019

Historie: Číhaná, malá vesnice ležící asi 6 km severozápadně od Teplé, je známá svou bohatou historií. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil její držení premonstrátům kláštera Teplá. Vesnice byla vystavěna jako typická okrouhlice a původně nesla název Číháň. Od 17. století až do roku 1945 se používal německý název Kschiha.

V roce 1680 zde došlo k povstání proti robotě, které bylo brzy potlačeno a hlavní organizátoři skončili před soudem. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Číhaná stala samostatnou obcí. Ve 20. letech 20. století zde byla postavena škola, kam chodily i děti ze sousední vesnice Babice. Farností spadala vesnice pod Mnichov s kostelem svatého Petra a Pavla.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo jen k částečnému dosídlení a vesnice stagnovala. V roce 1950 se stala součástí obce Mnichov, v roce 1961 se stala součástí obce Poutnov a v roce 1975 se stala součástí města Teplá, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2011 zde žilo celkem 10 obyvatel. Číhaná tak představuje fascinující historickou památku, která se dochovala až do dnešních dnů.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADhan%C3%A1_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zachovaných zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 10 v Číhané
dům čp. 14 v Číhané
dům eč. 2 v Číhané
dům eč. 4 v Číhané
dům eč. 9 v Číhané
pomník obětem 1. světové války v Číhané
socha sv. Jana Nepomuckého v Číhané