logo prehis.cz Cestování okres Cheb Číhaná dům čp. 10 dům eč. 2

Číhaná - dům čp. 14

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebné vesničce Číhaná se nachází usedlost, která je skvělým příkladem tepelského lidového stylu. Její existence je doložena již v první polovině 19. století, jak ukazuje mapa katastru z let 1824 – 1843, ale její skutečný věk může být ještě starší.

Původní podoba usedlosti byla hrázděná nebo roubená, což dokládá ona mapa. K usedlosti patřila také hospodářská stavení a stodola, která byla nezbytnou součástí každé vesnické usedlosti.

Během 19. století prošla usedlost přestavbou. Z hrázděného nebo roubeného areálu se stala zděná přízemní stavba, možná s hrázděným štítem. Tato přestavba odráží změny ve stavebních technologiích a materiálech, které se v té době začaly používat.

Bohužel, v druhé polovině 20. století byla většina dvora zbořena. Z původní usedlosti zůstala zachována pouze obytná stavba. Je možné, že tato stavba má stále zachované prvky hrázdění, ale ty jsou nyní skryty pod eternitem. Bez dalšího průzkumu je těžké určit, jaké další historické prvky mohou být v této usedlosti skryty.

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/gozunejaje

Dojmy: Malebná vesnická usedlost, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit její fotografii.

Mapa

Fotografie

dům čp. 14 v Číhané
×