logo prehis.cz Cestování okres Cheb Beroun Bohuslav

Bezvěrov

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Bezvěrov, známý také pod německým názvem Weserau, je malebná vesnička ležící v okrese Cheb, jako součást města Teplá. Tato vesnice je vzdálena přibližně 5 km jihozápadně od Teplé.

Podle legendy, která se váže k této obci, získal Bezvěrov své jméno od svatého Vojtěcha. Při svém návratu z Říma do Čech údajně svatý Vojtěch narazil na obyvatele vesnice, kteří byli pohany, tedy lidmi bez víry. Tato událost se měla odehrát již v 10. století.

První písemná zmínka o Bezvěrovu pochází z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil, že vesnice patří premonstrátům z kláštera Teplá. Po třicetileté válce zažil Bezvěrov rozkvět a počet obyvatel začal postupně narůstat. V roce 1838 tvořil Bezvěrov jednu obec společně s blízkým Svatým Vojtěchem.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva došlo k částečnému dosídlení o 54 nových obyvatel. Bohužel, mnoho domů, včetně malé obecní kaple, bylo po roce 1945 zbořeno. I přes částečné dosídlení počet obyvatel postupně klesal. V roce 2020 žili ve vesnici trvale již jen tři obyvatelé, dva muži a jedna žena. Bezvěrov tak zůstává tichým svědkem času, který si zachovává svou historii a tradice.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezv%C4%9Brov_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se jihozápadně od Teplé, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 12 v Bezděkově
dům eč. 3 v Bezděkově
hřbitov ve Svatém Vojtěchu
pomník nehody v Bezvěrově
zaniklá ves Svatý Vojtěch v Bezvěrově