logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bezvěrov pomník nehody

Bezvěrov - zaniklá ves Svatý Vojtěch

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: V malebném kraji Karlovarského kraje, na území dnes známém jako Bezvěrov u Teplé, se kdysi rozkládala vesnice Svatý Vojtěch. Toto místo, které v minulosti neslo i německý název Skt. Adalbert, je opředeno legendami a historií. Říká se, že ves byla založena na konci 10. století na počest biskupa Vojtěcha, který zde měl na své cestě z Říma do Čech krátce pobývat.

Vojtěch, jehož jméno nese i sousední Bezvěrov, je údajně autorem názvu této obce. Při své návštěvě zde totiž našel obyvatele oddané pohanským rituálům, což znamenalo, že z jeho perspektivy žili "bez víry". Místo samo o sobě bylo však uctíváno již od dávných dob a stalo se cílem poutníků.

Zvláštní pozornost si zaslouží pramen, známý po válce jako Wojtěch-Brunnen, neboli Vojtěšský pramen. Poutníci věřili, že voda z tohoto pramene, ze kterého měl pít sám svatý Vojtěch, má léčivé účinky. U pramene byl nejprve vztyčen kříž, později zde byla umístěna socha svatého Vojtěcha a nakonec zde vznikl dřevěný kostel. Tento kostel byl v letech 1586 nebo 1589 přestavěn opatem Matthiasem Göhlem z tepelského kláštera do renesančního stylu.

Historici se domnívají, že právě význam tohoto místa byl jedním z hlavních důvodů, proč si blahoslavený Hroznata vybral pro založení premonstrátského kláštera právě nedalekou osadu Teplá. Založení kláštera pak ještě více zvýšilo popularitu tohoto poutního místa, které tak zůstává v paměti i po staletích.

Vedle kostela Svatého Vojtěcha stál dřevěný domov kostelníka, jehož prvním známým obyvatelem byl Johann Haas, příchozí v roce 1694. Haas, který se ve svém volném čase věnoval vzdělávání místních chlapců, byl znám jako pomocný učitel. Osudná noc přinesla tragédii, když bylo jeho stavení přepadené a Haas byl nalezen mrtev, zemřel na následky zranění. Jeho poslední odpočinek našel v kostele, kde byl pohřben před oltářem svatého Martina, označený jednoduchým plochým kamenem.

V roce 1722 byly v rozích kostelní zahrady vztyčeny sochy českých světců – svatého Václava, svatého Jana Nepomuckého, svatého Prokopa a svatého Víta. Kostel, který se stal farním v roce 1857, byl obklopen malým hřbitovem a v roce 1900 tvořil centrum obce s 25 domy a 146 obyvateli německé národnosti, včetně dvoutřídní školy.

Po druhé světové válce byl osud obce zpečetěn, když byla v roce 1950 přeměněna na minometnou střelnici a zcela zničena, včetně Vojtěšské studánky. Kostel, který byl ještě ve velmi dobrém stavu, byl navržen k zrušení v roce 1951, protože obec byla již vyklizena. Přestože byl kostel na 252 m² ve velmi dobrém stavu, s výjimkou oltáře napadeného dřevokaznou houbou, byl v roce 1959 zničen československou armádou. Na místě zůstaly jen sochy čtyř světců, které byly později poškozeny v roce 1964, kdy opilý dělník z cukrovaru jim urazil hlavy. Poničené sochy byly v roce 1968 převezeny do tepelského kláštera a umístěny v zahradě prelatury.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch_(zanikl%C3%A1_vesnice)

Zdroj: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1468341

Zdroj fotografie kostela: http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=237042

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Dříve nádherná vesnice, která byla skoro beze stopy zničena. Bohužel jsem toto místo nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografie. Také jsem si dovolil zapůjčit dobovou fotografii původního kostela.

Mapa

Fotografie

zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
zaniklá ves Svatý Vojtěch u Bezvěrova
×