logo prehis.cz Cestování okres Cheb Bezvěrov dům eč. 3 pomník nehody

Bezvěrov - hřbitov

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Na sklonku osmnáctého století, možná až na prahu dvacátého, byl v obci Svatý Vojtěch, která dnes leží v zapomnění, založen hřbitov. Jeho existence je doložena na mapách katastru z let 1824 až 1843, což svědčí o jeho historickém významu. Zrod tohoto posledního odpočinku byl reakcí na edikt císaře Josefa II., který zakázal pohřbívání v bezprostřední blízkosti kostelů.

Avšak osud byl k této vesnici krutý. Ve druhé polovině dvacátého století, kdy československá armáda rozšířila své pole působnosti, Svatý Vojtěch se stal minulostí, a s ním i jeho hřbitov. Přesto, jako by zázrakem, několik náhrobků odolalo zubu času a stojí, byť ve špatném stavu, jako tiché svědectví minulosti. Tyto kamenné památky jsou nyní jedním z posledních pozůstatků zaniklé obce, připomínající nám její kdysi živou přítomnost.

Zdroj fotografie: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Svat%C3%BD_Vojt%C4%9Bch_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Pozůstatek hřbitova v zaniklé vsi Svatý Vojtěch. Bohužel jsem jej nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit jeho fotografie.

Mapa

Fotografie

hřbitov ve Svatém Vojtěchu
hřbitov ve Svatém Vojtěchu
hřbitov ve Svatém Vojtěchu
hřbitov ve Svatém Vojtěchu
×