logo prehis.cz Cestování okres Cheb Beranov Beroun

Beranovka

Informace

Navštíveno: 3. 8. 2019

Historie: Beranovka, známá v minulosti jako Německý Beranov (německy Deutsch Borau), je malebná vesnice, která se nachází přibližně 4,5 km na jih od Teplé. Její historie sahá až do roku 1233, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Vesnice byla součástí majetků kláštera Teplá, který byl v držení premonstrátů.

Během husitských válek byla Beranovka dvakrát zničena a zanikla, ale byla obnovena. V červenci 1624 zde vypukla morová epidemie, která zdecimovala obyvatelstvo vesnice až na čtyři osoby ve dvou dvorech. Tyto dvory zůstaly po léta liduprázdné, ale ke konci 17. století byla vesnice postupně dosídlena.

Obyvatelé Beranovky navštěvovali kostel ve Svatém Vojtěchu, kam vesnice farně spadala. Zde se konaly svatby, křty a občané Beranovky byli na tamním hřbitově pohřbíváni až do roku 1945. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Beranovka stala součástí obce Bezvěrov, kam patřila až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Děti z Beranovky chodily do školy ve Svatém Vojtěchu.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva se Beranovka téměř vylidnila a zástavba prořídla. V pozdější době začala vesnice sloužit jako rekreační místo chalupářů, kteří zachránili řadu stavení, která by se jinak rozpadla. V roce 1961 se Beranovka stala součástí obce Křepkovice, kam patřila až do roku 1975, kdy se stala součástí města Cheb. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žilo celkem 28 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Beranovka

Dojmy: Malá vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Beranovská olše v Beranovce
dům čp. 13 v Beranovce
dům eč. 1 v Beranovce
dům eč. 30 v Beranovce
dům eč. 31 v Beranovce
dům eč. 32 v Beranovce
dům eč. 36 v Beranovce
kovárna v Beranovce
krucifix v Beranovce
pomník obětem 1. světové války v Beranovce