Virtuální muzeum zkamenělin

1 - 20

trilobit

zkamenělina trilobita

zkamenělé dřevo

zkamenělé dřevo

zub spinosaura

zkamenělý zub Spinosaura

fragment zkamenělé rostliny

zkamenělý fragment rostliny

otisk zkamenělé rostliny

fragment otisku rostliny

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisk rostliny

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisk listu

zkamenělý otisk listu

otisku listu

zkamenělá mušle

schránka měkkýše

zkamenělá mušle

schránka měkkýše

zkamenělé mušle

schránka měkkýše

zkamenělé mušle

schránka měkkýše

zkamenělé mušle

schránka měkkýše

zkamenělé mušle

schránka měkkýše

zkamenělé mušle

schránka měkkýše