logo prehis.cz Sbírka zkamenělin 77 79

78

Doména Eukaryota
Říše Animalia
Kmen; Oddělení Mollusca
Třída Cephalopoda
Řád Orthoceratida?
Čeleď Orthoceratidae?
Rod Orthoceras?
Druh ?

Velikost: 5 cm x 2,9 cm

Naleziště: Česká republika; Čechy; Červený lom; Okres Praha

Stáří: Paleozoikum; Silur - Devon

Popis; poznámka: Vzorek je původně součástí vzorku č. 88. Ve vápenci je vidět řez schránkou hlavonožce, která je v okrajích inkrustována pravděpodobně křemenem. Na schránce lze poměrně dobře vidět jednotlivé komůrky hlavonožce.

hlavonožec Orthoceras
hlavonožec Orthoceras
hlavonožec Orthoceras
×