Loket - Dům čp. 59/5

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento hrázděný dům vznikl spojením dvou starších domů v období 2. poloviny 18. století. Stavení je postaveno pod hradem a dává okolním pozorovatelům představu o původní zástavbě tohoto města. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dvoupatrový obytný a nárožní objekt zasahuje do ulice Pivovarské a Krátké. Přízemí má zděné a patra hrázděná, pouze část prvního patra je omítaná. Hlavní průčelí je o jedno a dvou okenních osách. Přízemí a první patro je omítané a nečleněné. Druhé patro je hrázděné a ukončené bohatě členěným hrázděným štítem. Boční fasáda do Krátké ulice je zalomena a hrázděná i v prvním patře. V přízemí je portál s oválným záklenkem a kamenným ostěním. Další vstup je po pravé straně od lomu průčelí. Střecha je sedlová a kryta bobrovkami. Pod jihozápadní částí je sklep a v pravém traktu se nachází přímé schodiště do patra. Místnosti v přízemí i patrech jsou plochostropé buď se záklopem nebo trámovými stropy."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=883291&sequence=53&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=3&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Velmi zajímavý a dle mého názoru netypický dům. Podobných domů jsem moc neviděl.

Mapa

Fotografie

IMG_0753
IMG_0759
IMG_0757
IMG_0755
„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde