Loket - dům čp. 42/34

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento klasicistní dům byl vystavěn v 1. polovině 19. století na původní zástavbě, díky tomu jsou pod ním zachované gotické sklepy. Dům je postaven těsně za bývalou branou v Lokti. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je zděný, omítaný, jednopatrový a původně nárožní, dnes však volně stojící do Kostelní ulice. Průčelí do ulice T.G. Masaryka je o čtyřech osách a je v připojení členěno pásovou rustikou. Mezi přízemím a patrem je profilovaná dělící římsa a průlezná podokenní. První patro je hladké a okna jsou v pevných šambránách. Je zde vysunutá korunní římsa. Fasáda do kostelní ulice je zalomena a shodně členěna v šesti okenních osách. Vstup je s půlkruhovým záklenkem. Střecha je valbová a krytá taškami. V levé části domu jsou místnosti klenuty valeně s výsečemi a plackami. V pravé části jsou segmentové klenby do travers. Patro je plochostropé. Sklepy jsou klenuty valeně."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=884215&sequence=54&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=3&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Poměrně rozsáhlý dům.

Mapa

Fotografie

IMG_0763
„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich