Loket - dům čp. 29/42

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Tento dům stojí na náměstí města Loket, je jedním z velmi cenných historický domů. Dům byl postavěn na základech staršího domu, pravděpodobně středověkého gotického domu, v 2. polovině 17. století, a následně byl přestavěn v roce 1875. V tomto stavu se zachoval do současnosti. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je řadový, jednopatrový. Přízemí je zděné a patro je hrázděné a omítané. Průčelí je o čtyřech okenních osách a je nečleněno, pouze ukončeno dřevěnou podstřešní římsou. V ose přízemí je pravoúhlý vstup bez rámování. Rovněž okna v prvním patře jsou bez rámování. Střecha je sedlová a krytá eternitem. Střední chodba je klenuta valeně s trojbokými lunetami. Rovněž místnost po pravé i levé straně je klenuta shodně. Vpravo vzadu je nástup na schodiště. Vlevo je prostor valeně klenutý. Patro je plochostropé a sklep je klenutý valeně a v pravé stěně je zazděn neprofilovaný půlkruhový portál. Ve dvoře po pravé straně je zděný přízemní trakt chlévků a po levé straně je trakt hrázděný. Střecha má ze předu dva nové vikýře a zezadu nad sebou dva vikýře pultové ."

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/mestsky-dum-20098250

Dojmy: Velmi zajímavý domek, který připomíná domy z Českého Krumlova.

Mapa

a

Fotografie

×