Loket - dům čp. 19/1

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům je postaven s novogotickou fasádou, kde jsou převážně prvky romantické anglické novogotiky. Dům je postaven na náměstí vedle současného domu mládeže. Zde si dovolím citovat popis stavby:

"Dům je nárožní, zděný, omítaný, dvoupatrový dům o 7 x 4 osách, s plochou valbovou střechou a nad vyšší částí sedlovou střechou pobitou plechem. Střed fasády do Zámecké ulice tvoří trojosý rizalit, převyšující o necelé patro hlavní římsu a je štítově zakončený. Obě fasády člení průběžné patrové podokenní římsy. Mezi nimi jsou v parapetech oken výplně se slepými kružbami. Mezi dvojicemi oken a na okoseném nároží procházejí lizény. Jsou na straně do náměstí a po stranách horního patra rizalitu přerůstající v hranolové věžičky s náznakem cimbuří. Mezi nimi obíhá konzolový vlys. Boční strana do dvorku při Zámecké ulici je doplněna v obou patrech dřevěnou pavlačí se záchody na překlenutých traverzách. Z dvorku do zámecké ulice je prostý segmentově zaklenutý vchod. Uvnitř v přízemí je většina místností zaklenuta nízkými segmentovými klenbami na traverzách. Chodba do Zámecké ulice je i vlevo. Při půloválném kamenném schodišti, vloženém do světlíku je zaklenuta zrcadlově. Vpravo od schodiště na dvorek je segmentová valená klenba. V patrech jsou prostory plochostropé. Sklepy mají segmentové cihelné klenby."

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1170618&sequence=62&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Loket&municipalityPart%5B0%5D=Loket&page=3&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Bohužel jsem o této stavbě nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

IMG_0734
„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich