Královské Poříčí - dům čp. 32

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům je postaven jako hospodářský statek s uzavřenou dispozicí dvora. Je postaven ve stylu hrázděné lidové architektury, typické pro oblast Sokolovska v 18. a 19. století. Areál je složen z obytné budovy, která má zděné přízemí a hrázděné patro se zdobeným štítem, dvěmi stodolami a ohradní zdí se vstupním a vjezdním otvorem.

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=881571&sequence=2&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kr%C3%A1lovsk%C3%A9+Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Pěkně zdobený statek. V době mé návštěvy byl dobře udržován.

Mapa

Fotografie

IMG_0881
IMG_0879
IMG_0883