Královské Poříčí - dům čp. 11

Informace

Navštíveno: 8. 4. 2017

Historie: Dům je postaven jako hospodářská usedlost, ve stylu hrázděné lidové architektury typické pro oblast Sokolovska v období 18. a 19. století. Přízemí stavení je zděné, na ně pak navazuje hrázděné patro, s bohatě zdobeným štítem a prudkou sedlovou střechou. Jedná se o jednu z nejlépe zachovaných staveb hrázděného typu.

Zdroj: http://www.pamatkovykatalog.cz/?element=1187167&sequence=4&mode=fulltext®ion%5B0%5D=Karlovarsk%C3%BD+kraj&county%5B0%5D=Sokolov&municipality%5B0%5D=Kr%C3%A1lovsk%C3%A9+Po%C5%99%C3%AD%C4%8D%C3%AD&order=relevance%3Adesc&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Krásně zdobené Hrázděný statek. vypadá to hned lépy, když se o to někdo stará.

Mapa

Fotografie

IMG_0871
IMG_0869
IMG_0867
„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde