Troja - panský dvůr

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Tento panský dvůr byl vystavěn jako součást zámku, pro který byl tento dvůr hospodářským zázemím. Dvůr dal vystavět Václav Vojtěch ze Šternberka v barokním slohu. Nejstarší severní stavba, která je krytá mansardovou střechou a zakončena věží byla postavena v roce 1679. Tento dvůr byl postupně rozšiřován. Na konci 18. století byla nejstarší část klasicistně upravena a v 1. třetině 19. století byl celý dvůr rozšířen. Ke dvoru byla přistavěna další patrová stavba krytá mansardovou střechou, která sloužila jako Trojská pošta. Dále byla k dvoru přistavěna klasicistní vjezdová brána s brankou, kde se v nice nacházela socha pro mě neznámého světce. Dále byly přistavěny budovy maštalí. V této době dvůr sloužil kromě pošty také jako mlékárna, továrna na mucholapky, statek a sklad sklárny Kavalier. V roce 1948 byl tento panský dvůr zestátněn a stal se majetkem státního statku. Tím započalo období úpadku, kdy dvůr začal postupně chátrat. V části areálu začal sídli jezdecký oddíl, který se ale také nestaral o stav dvora. V roce 1989 započalo restituční řízení, proti kterému dlouho vedl spory právě jezdecký spolek. Restituce následně dopadla zdárně, a tak v roce 2009 započalo postupné záchranné opatření. Nakonec v roce 2017 započalo postupné rekonstruování statku podle architektonického studia Loxia, podle jehož plánu byl také statek rozšířen o novou výstavbu, která se stala luxusním bytovým komplexem. O výstavbu se pak postarala firma Metrostav. Výstavba byla dokončena v roce 2018 a v této době byla dokončena také rekonstrukce statku.

Zdroj: https://prazdnedomy.cz/domy/objekty/detail/169-pansky-statek-troja

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/pansky-statek-15727971

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojsk%C3%BD_dv%C5%AFr

Dojmy: Krásný v základu barokní statek, který i když vystavěn v různých etapách, tak na sebe malebně navazuje.

Mapa

a

Fotografie

×