Troja - morový sloup

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: V roce 1680 zasáhla Prahu včetně Čech jednu z největších morových ran. Právě v témže roce nechala rodina z Holešovice Christiana Meyara vytvořit tento sloup, nebo spíše boží muka. Sloup byl vytvořen pro mě neznámým autorem v barokním slohu téhož roku a vztyčen byl na místě masových morových hrobů, které se nachází v dnešních Holešovicích v ulici na Šachtě. Na svém místě tato muka stála až do roku 1855, kdy kvůli výstavbě Buštěhradské dráhy byl sloup přesunut k nedalekému nárožnímu domu. Již v roce 1881 byl tento sloup z důvodu výstavby schodiště k podjezdu přesunut na současnou křižovatku ulic U Výstaviště a Za Elektrárnou, kde stál v místech před dnešní sportovní halou. Na tomto místě ale byl sloup v roce 1949 těžce poškozen nákladním vozidlem a již v roce 1966 byl sloup rozebrán a uložen u kostela sv. Klimenta. Na tomto místě sloup setrval jen do roku 1986, kdy byl sloup restaurován a přesunut na své současné místo do Pražské Zoo v Troje. Zde postupně sloup sešel, a tak se nakonec dočkal svého restaurování, které proběhlo v roce 2021 restaurátorkou Evou Fajmanovou.

Zdroj: https://www.hrady.cz/holesovicky-morovy-sloup/texty?tid=40943&pos=1000

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/morovy-sloup-15727526

Dojmy: Krásná morová boží muka, která původně označovala Holešovické morové masové hroby.

Mapa

a

Fotografie

×