Troja - pomník Jiřího Sedmíka

Informace

Navštíveno: 17. 1. 2022

Historie: Tento pomník byl vytvořen v červnu 1946, kdy jej zde odhalila Českomoravská církev evangelická jako připomínka Jiřího Sedmíka. Jiří Sedmík se narodil 9. dubna 1893 v Praze ve Starém Městě a byl popraven dne 18. prosince 1942 v Plötzensee v Berlíně. Byl český legionář, politik a diplomat. Během studií na Karlově univerzitě dostal povolávací rozkaz do rakousko-uherské armády bojující v první světové válce a byl odvelen na východní frontu do Ruska, kde však padl do zajetí. Následně vstoupil do československých legií. V Rusku se seznámil s Tomášem Garriguem Masarykem a stal se jeho průvodcem a tajemníkem během ruského Masarykova pobytu. Sedmík zorganizoval přesun legií po Transsibiřské magistrále do Československa a zastupoval republiku na mírových jednáních v Paříži. Během první republiky pracoval jako tajemník Edvarda Beneše a činný byl též v Českobratrské církvi evangelické. Po vypuknutí druhé světové války spolupracoval s protifašistickým odbojem (patřil mezi členy odbojové skupiny zformované kolem Karla Jaroše získávající informace z prostředí nacistických bezpečnostních složek), avšak v březnu 1941 byl zatčen a Lidovým soudem v červnu 1942 odsouzen k trestu smrti, který byl vykonán krátce před koncem toho roku.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Sedm%C3%ADk

Zdroj: https://www.muzeumcb.cz/program/prednasky-konference-seminare/prednaska-s-nazvem-ze-zivota-jiriho-sedmika.html

Dojmy: Jednoduchý pomník, který připomíná tohoto muže a odbojáře.

Mapa

a

Fotografie

×