Staré Město - kostel sv. Martina ve zdi

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Tento kostel byl postaven v románském slohu spolu s hřbitovem někdy mezi lety 1178 – 1187 v dnes již zaniklé osadě Újezd, a po vysvěcení kostela se začala jmenovat Újezd sv. Martina. Při výstavbě městských hradeb byla ale tato obec rozdělena, většina zůstala uvnitř hradeb a stala se z ní část Nového Města a menší část spolu s kostelem se stala součástí Starého města. Po dokončení hradeb tento kostel svou zadní zdí přiléhal k hradbě, a tak vzniklo jeho současný název. V době vlády císaře Karla IV. byla započnuta gotická přestavba tohoto kostela, kdy po roce 1350 byla loď zvýšena a nově zaklenuta, vystavěna hranolová zeď a přistavěn presbytář. Mezi roky 1360 – 1370 byl presbytář zaklenut žebrovou klenbou, která je jednou z nejstarších tohoto typu v Čechách. Od roku 1414 z podnětu Jakoubka ze Stříbra zdejší farář Jan z Hradce podával podobojí.

Následně započala pozdně gotická přestavba, která vytvořila současný vzhled tohoto kostela a byla dokončena v roce 1488, tuto přestavbu financovali měšťanské rodiny Holců z Květnice. Ti nechali také přistavět oratoř skrz kterou vedl dřevěný můstek do jejich domu, dnešního domu Platýz. Erb této rodiny se nachází pak všude po kostele a je na něm hák. Dalším zdejším erbem je polovina psa, která pochází z počátku 16. století a patří rodu Benešům z Vlkanova, kteří byli příbuzní Holců. V roce 1678 ale kostel vyhořel a tak během oprav byla přestavěna horní část věže. Následovali pak barokní úpravy, které se dotkly hlavně vstupního portálu, který pochází z roku 1779. V průběhu 18. století byly na zdejším hřbitově pohřbeni členové sochařské rodiny Brokoffů. Již v roce 1784 byl kostel zrušen a následovala přeměna na skladiště a byty. Až v roce 1904 jej zakoupila pražská obec a nechala jej restaurovat v letech 1905 – 1906 podle plánů Kamila Hilberta, který nechal věž kostela zakončit novorenesančními štíty. Po konci 1. světové války získala tento kostel českobratrská církev evangelická, která zde na konci 20. století provedla generální opravu spojenou s archeologickým průzkumem.

Zdroj: http://www.martinvezdi.eu/historie/

Dojmy: Velmi zajímyvý kostelík, který je tak trochu ukryt před turisty a není zde takový ruch.

Mapa

a

Fotografie

×