Staré město - kostel sv. Havla

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: Kostel sv. Havla vznikl spolu s Havelským městem, které založil ve 30. letech 13. století král Václav I. První písemná zmínka o tomto kostele pak pochází z roku 1265, kdy král Přemysl Otakar II. zde zřídil první městskou školu v Praze. První farář je zde pak doložen již roku 1301, o tom, jak ale kostel vypadal, zdali byl románský či gotický vůbec nic nevíme, co se ale ví že ve 2. čtvrtině 14. století tento kostel nahradila vrcholně gotická stavba, která byla trojlodní bazilikou s dvojicí věží v západním průčelím. Dne 29. září 1353 pak předal kostelu císař Karel IV. lebku sv. Havla, kterou získal v klášteře St. Gallen. V letech 1380 – 1390 zde pak sloužil jako farář Jan z Jenštejna, který je znám pod jménem Jan Nepomucký. Dále zde kázali v letech 1358 – 1360 Konrád Waldhauser, Po něm zde kázal Jan Milíč z Kroměříže, roku 1402 Jan Hus a roku 1412 Štěpán z Pálče. Jakmile začala Husitská rebelie, tak kostel přešel roku 1419 pod správu podobojí a od roku se zde stal duchovním správcem Martin Lupáč. Z období husitského povstání se dochovala cínová křtitelnice, která pochází z roku 1523.

Poslední kněz podobojí byl nucen odejít v roce 1621 a kostel tak přešel pod katolickou správu a následně jej roku 1627 daroval císař Ferdinand II. řádu obutých karmelitánů, kteří vykoupily okolní pozemky a roku 1664 začaly přípravy výstavby konventu, který započala dne 21. listopadu 1671 a byl vystavěn podle plánů architektů Giovanniho Domenica Orsiho a Martina Luraga a stavba byla dokončena v roce 1704. Někdy v této době byli prováděny i ranně barokní úpravy v interiéru kostela. Barokizace průčelí kostela pak proběhla v letech 1722 – 1727 podle Pavla Ignáce Bayera, který zde byl také pochován. Za sochařskou výzdobou pak stojí Matouš Václav Jäckl. Kostel byl pak nově vysvěcen roku 1738 a začalo pořizování nového vrcholně barokního inventáře, který pochází z 3. třetiny 17. století. Tento řád byl roku 1786 zrušen nařízením císaře Josefa II. a tak se kostel stal kostelem farním. Následně od roku 1933 se stal filiálním ke kostelu Matky Boží před Týnem. V roce 1934 byla pak zbořena část konventu spolu s původní budovou fary. Od roku 2006 se o kostel znovu stará řád Karmelitánů z konventu v Praze Liboci.

Zdroj: http://www.tyn.cz/cz/index.php?stranka=historie

Dojmy: Vysoký kostel stojící v ústraní turistických davů.

Mapa

a

Fotografie

×