Staré Město - kostnice s kaplí Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: Kolem kostela sv. Haštala se rozkládal hřbitov a na něm byla roku 1660 postavena barokní kostnice, která ale již v roce 1712 byla přestavěna na hřbitovní kapli Nejsvětější trojice. V roce 1717 přibyla na této kapli freska s malbou nejsvětější trojice, ale již v roce 1832 byl zdejší hřbitov zrušen a kaple byla předělána na obytný dům.

Zdroj: http://www.hrady.cz/index.php?OID=5872

Dojmy: Zajímavá stavba s krásnou nástěnou malbou.

Mapa

a

Fotografie

×