Staré Město - Jezuitský dvůr

Informace

Navštíveno: 20. 12. 2017

Historie: Původně se zde nacházel gotický hospodářský dvůr z přelomu 14. a 15. století. Tento dvůr získali v roce 1644 Jezuité, kteří jej barokně přestavěli a zvýšili o patro. Následně dům po rozpuštění Jezuitského řádu prošel dům v roce 1844 klasicistní úpravou podle plánů Kašpara Předáka.

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/documentDetail.htm?id=1088286

Dojmy: Z celého původního gotického dvora se dle mého názoru zachoval jen půdorys.

Mapa

a

Fotografie

×