Staré Město - Kapounovský dům

Informace

Navštíveno: 30. 12. 2017

Historie: První písemná zmínka o domu je z roku 1355, ve druhé polovině 14. století byl rozšířen na rozlohu dnešní hlavní budovy. Zmínka z roku 1429 uvádí jméno domu „U sovy“. Před rokem 1541 přešel do vlastnictví Kapounů ze Svojkova, po bitvě na Bílé hoře byl ale tehdejšímu majiteli Kryštofu Kapounovi ze Svojkova z jedné třetiny zkonfiskován majetek, rod ale dům po čase vykoupil zpátky a náležel mu až do roku 1834. Dům vyhořel při požáru Prahy 21. června 1689, doklad z roku 1713 jej ještě uvádí jako spáleniště, ale v roce 1720 zde byl nedovoleně provozován vinný i pivní šenk a vývařovna. Dům opět vyhořel v roce 1754 a Johana Kapounová ho poté v roce 1791 nechala přestavět. Plány k této raně klasicistní přestavbě vytvořil Zacharias Fiegerth. O sto let později, v roce 1891, vznikla pavlač podél východního křídla. Na počátku 20. století prošel dům opravou průčelí, které jí dalo současnou secesní dekoraci.

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15748143&sequence=1&mode=parametric&indexId=38735%2F1-368&action=element&presenter=ElementsResults

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kapounovsk%C3%BD_d%C5%AFm

Dojmy: Jednoduché zajímavé stavení, nacházející se u minoritského kláštera.

Mapa

a

Fotografie

×