Nové město - Botanická zahrada PřF UK

Informace

Navštíveno: 12. 5. 2016

Historie: První botanická zahrada v Praze byla založena lékárníkem Angelem z Florencie ve 14. století v místě dnešní Jindřišské ulice. Následně měli od roku 1600 jezuité botanickou zahradu na místě dnešního předsednictva vlády, ale po zrušení jejich řádu byla zahrada prodána. Následně nechala v roce 1775 císařovna Marie Terezie na Smíchově novou botanickou zahradu v místech dnešních Dientzenhoferových sadů a tu později získala pražská univerzita. Zahrada ale trpěla povodněmi, a tak byla roku 1902 zrušena a byla zakoupena nová společenská zahrada, která byla postupně přestavěna na současný vzhled. V letech 1897 – 1898 sem byly pak přeneseny mobilní sbírky ze smíchovské zrušené zahrady a ještě v roce 1898 byla tato nová zahrada otevřená. Na konci 2. světové války byla ale zahrada poškozena bombardováním, a tak byla tato zahrada se zahradou sousední, postupně opravena a byli zde vybudovány nové skleníky. V roce 1992 byla tato zahrada revitalizována a následně v letech 1996 – 1998 proběhla její celková rekonstrukce.

Zdroj: http://www.prague.eu/cs/objekt/mista/451/botanicka-zahrada-prirodovedecke-fakulty-univerzity-karlovy

Dojmy: Příjemné místo klidu a odpočinku, i když kolem vás řádí velkoměsto.

Mapa

a

Fotografie

×