Nové město

Informace

Městský erb:

new_town_prague_coa_cz_29723557364_o

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Již na počátku vlády císař Karel IV. se rozhodl rozšířit město Prahu. Sedm měsíců po nástupu na trůn tak oznámil že založí nové město Pražské 1. dubna 1347, ale listinu o založení vydal až dne 8. března 1348. Císař Karel IV. sám položil první kámen novoměstských hradeb dne 26. března 1348. Stavba celého města byla velmi rychlá, po získání parcely musela do měsíce započnout výstavba a následně do 18-ti měsíců od započnutí musela být stavba již obyvatelná. Celé nové hradby pojmuli i starší osady, které se zde nacházeli jako bylo Podskalí, Zderas, Opatovice, Rybníček, Újezd, Charváty, Chudobice a Poříč. Tyto starší osady nebyli likvidovány, ani bourány, ale nová výstavba na ně plynule navazovala. Spolu s městem započala výstavba kostelů, ale také areálů klášterů. Staré město stále zůstávalo hlavním městem království a aby bylo reprezentativní, tak z něj byli přesunuta hlučná a zapáchající řemesla do Nového Města. Novoměštští obyvatelé si postavily v letech 1377 – 1413 vlastní radnici, ze které proběhla první pražská defenestrace a byla zahájena tímto krokem v roce 1419 husitská revoluce. Zdejší husitské radikály vedl mnich Jan Želivský a prosadil zde sjednocení Pražských měst, které ale trvalo jen v letech 1421 – 1424.

Sjednocení skončilo v důsledku sporů o majetek, který byl zabaven nepřátelům kalicha. Spory nabývali až nakonec dne 6. května 1434 bylo Nové Město dobyto vojskem Starého Města a panské jednoty. Při tomto dobytí byly zničeny privilegia Nového města. Od té doby se stalo Nové Město v postavení druhého města pražského. Král Vladislav II. dovolil v roce 1478 rozparcelovat Židovskou zahradu, což byl nejstarší známí židovský hřbitov na území Prahy. Pražská města se opět sjednotila v roce 1518, ale již v roce 1528 to zrušil král Ferdinand I. Habsburský, který se bál velké moci Prahy a s tím spojeným prosazováním svých zájmů. I tak se ale Nové Město vzepřelo a díky tomu v roce 1547, kdy selhal protihabsburský odboj, jej zasáhly četné konfiskace a ztráta privilegií. Z dohledu královských hejtmanů se Nové Město vymanilo v roce 1619, ale již v roce 1620 jej díky druhému povstání stihli tvrdé tresty a v roce 1621 bylo na staroměstském popravišti popraveno pět předních novoměstských měšťanů.

Následně na konci třicetileté války se Praha spolu s Novým městem bránila v roce 1648 švédským vojákům a ubránila novoměstské gotické opevnění, i když stála proti přesile. Opevnění ale bylo značně poškozeno, a tak jej doplnilo barokní opevnění z let 1654 – 1721. V období baroka pak Nové Město změnilo definitivně svou tvář. Dopomohl tomu také dekret císaře Josefa II. ze dne 12. února 1748, kdy bylo Nové Město spojeno s dalšími třemi pražskými městy v jednotné hlavní město. Poté v Novém Městě, jelikož většina obyvatelstva byla českého původu, začaly první snahy českých obrozenců. Již v roce 1786 zde zahájilo svou činnost české divadlo Bouda. Následovala obrovská přestavba v průběhu 19. století, kdy zanikla většina středověké zástavby tohoto města. V této době také zahájila svůj provoz koňská tramvaj, která byla následně nahrazena elektrickou. V této podobě se město zachovalo až do současnosti. Bohužel na konci 2. světové války v roce 1945 zasáhlo zdejší nové město bombardování americkým letectvem, a tak mnoho budov bylo poškozeno a několik jich bylo zničeno. Na místě zničených budov pak vyrostli stavby nové jako například palác Lucerna, Bílá labuť a Tančící dům.

Zdroj: http://www.starapraha.cz/historie-praha-nove-mesto.php

Dojmy: Tato čtvrť není až tak zajímavá, ale i zde se najde mnoho zajímavých věcí.

Mapa

a

Památky a zajímavosti

IMG_4881
IMG_4906
IMG_4809
IMG_4929
IMG_4895
WP_20140419_055
IMG_4861
IMG_4831
IMG_4909
IMG_4892
IMG_4826
IMG_4927
IMG_4808
WP_20150305_007
IMG_0445
IMG_8962
IMG_4924
WP_20140628_002
IMG_4858
IMG_4916
IMG_1764
IMG_4818
IMG_4903
IMG_4919
IMG_4846
IMG_4904
IMG_8948
IMG_4849
WP_20130807_035
IMG_4932
WP_20140628_015
IMG_4815
IMG_4816
WP_20140127_004