Nové město - Branbergerovská kaple

Informace

Navštíveno: 13. 7. 2020

Historie: Výklenková baarokní kaple byla přistavěna ke kostelu roku 1736. Není přístupná z interiéru ani z exteriéru, jde o barokní niku, kryjící náhrobní památník uzavřený mříží. Architekturu lemují dva rohové pilastry s kladím a profilovanou archivoltou. Klenba je vyzdobena freskou Posledního soudu z roku 1739. Uvnitř je morový memoriál z roku 1713 ve tvaru oltáře s obeliskem mezi sochami morových patronů sv. Šebestiána, Rocha a Rosálie.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_%C5%A0t%C4%9Bp%C3%A1na_(Praha)

Dojmy: Malebná kaplička, která má velmi bohatě zdobený interiér.

Mapa

a

Fotografie

×