Malá strana - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Původně se jednalo o románský kostel, nejstarší zpráva o něm pochází z roku 1135. Od kostelíka pochází starý německý název Petřína Laurenziberg. Kostelík spadal pod svatovítskou kapitulu, do Bílé Hory však střídavě i pod kapitulu vyšehradskou.

Ve 30. letech 18. století v souvislosti s výstavbou poutních kapliček přestal románský kostelík postačovat. Nově byl kostel v barokní podobě přestavěn asi v letech 1740–1742 architektem Ignácem Palliardim starším, snad dle upravených plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Někdy se uvádí, že stavbu dokončil známější Ignác Palliardi mladší kolem roku 1770. O kostel se zavázalo pečovat Bratrstvo pražských kuchařů.

V roce 1784 byl kostel zrušen, zařízení rozprodáno, hlavní oltář byl přenesen do Bříství. Chátrající objekt byl opět opraven pro potřeby bohoslužeb v letech 1830–1840.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(Mal%C3%A1_Strana,_Pet%C5%99%C3%ADnsk%C3%A9_sady)

Dojmy: Krásně zdobený kostel na vrcholu petřína, který je napojený na Hladovou zeď.

Mapa

a

Fotografie

×