Malá strana - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Kostel svatého Vavřince pod Petřínem je bývalý farní kostel osady Nebovidy, dnes přísluší k Hellichově ulici v Praze 1 na Malé Straně. Původně románský kostel snad z poloviny 12. století byl vystavěn na starším pohřebním místě. Po polovině 14. století Nebovidy splynuly s Malou Stranou. Kolem roku 1378 byl kostelík goticky přestavěn, po jižní straně byla připojena žebrově zaklenutá loď předsíň, bylo zvýšeno a nově zaklenuto kněžiště. Sakristie po severní straně kněžiště je ještě gotická, vstupní sedlový portálek z presbyteria a klenba sakristie pocházejí až z 16. století. Po třicetileté válce se kostel stal filiálním a byl barokně upraven. Byla obrácena orientace kostela, dosavadní vstupní západní románské průčelí prolomil nový triumfální oblouk do nově přistavěného presbyteria, které bylo ještě v první polovině 18. století vrcholně barokně upraveno. Roku 1784 byl kostel zrušen na základě dekretu císaře Josefa II. a v letech 1804–1816 přebudován klasicistně na nájemní dům, který až do roku 1880 byl součástí domu čp. 390. V roce 1935 (nebo 1932) objekt zakoupila Církev československá husitská, ale zamýšlenou přestavbu na kostel neuskutečnila. V letech 1985–1991 byl kostel přestavěn na hudební a výstavní síň, přičemž byl stavebně přiblížen předpokládanému původnímu stavu: byly odbourány některé klasicistní přídavky, obnoveny nalezené gotické detaily a výrazným vyzdvižením nízké střechy kostela byla změněna i celková silueta. V přilehlém objektu sídlí Pražské jaro, o. p. s., pořadatel mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, a kostel svatého Vavřince využívá ke koncertním účelům. 22. prosince 1964 byly kostel čp. 553 (rejstříkové číslo 1-898) i přilehlá budova čp. 396, označovaná jako bývalá fara i zvonice (rejstříkové číslo 1-820) zapsány do státního rejstříku jako kulturní památky, později byly oba objekty sloučeny pod společné rejstříkové číslo. Součástí památky je i areál hřbitova, který pochází z doby před založením kostela a přestal být používán současně se zrušením kostela v roce 1784. Plocha bývalého hřbitova je ohraničena původní, při rekonstrukci obnovenou, obvodovou zdí se slepými nikami zakončenými segmentem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(Mal%C3%A1_Strana,_Hellichova)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kostel-sv-vavrince-15524499

Dojmy: Zajímavý gotický kostelík, který sloužil více účelům.

Mapa

a

Fotografie

×